Salam diýmegi unutmaň!

Proýektiňiz hakynda bärde doly maglumat bermek gerek däl, diňe gysgaça düşündiriş bermegiňiz ýeterlikli. Görkezen e-mail salgyňyzdan özümiz habarlaşarys.

ýa-da göni hat ýazaryn diýseňiz
Agajan · agajanh@veriloft.com