"Aşgabat şäher telefon ulgamy" ÝGPJ aragatnaşyk operatory bolup, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryna, şeýle hem edara-kärhanalaryna internet, IPTV, CDMA we telefon hyzmatlaryny hödürleýär. Bu hyzmatlaryň nyrhnamalary, birikdirmek üçin goldanmalar, şeýle hem kassalary özünde jemleýän internet saýdyny ulanyşa göýberdik. Internet saýtda Ethernet tehnologiýasyny goldaýan ýaşaýyş jaýlaryň sanawy we beýleki gerek bolan maglumatlar bar.

www.agts.tv