Aşgabat şäherinde geçirilen Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatynyň resmi internet saýdy taýýarlanyldy. Resmi internet saýdynda çempionata we Türkmenistana degişli maglumatlardan daşary, oýunlar döwründe medallar, netijeler, ýaryşlaryň rejesi, türgenler we protkollar göni ýaýlymda ýerleşdirildi. Internet saýt 3 dilde taýýarlanylyp, internet ulgamynda çempionat barada ilkinji maglumat alynýan çeşmä öwrüldi.

ashgabat2018.com