"Balkan Dokma" ÝGPJ

Ýurdumyzyň dürli welaýatlarynda ösdürip ýetişdirilen tebigy çig malymyz “Ak Altynyň” iň saýlama hillerinden ýokary hilli ýüplük önümlerini öndürýän “Balkandokma” ÝGPJ 2004-nji ýylda ulanyşa berildi. Jemi 645 adamyň zähmet çekýän önümçilik desgamyzda Italiýanyň Marzoli, Vouk we Savio markaly kämil enjamlary ornaşdyrylan.

www.balkandokma.com