Türkmenbaşy Halkara Deňiz portunyň resmi internet saýdyny taýýarlamak bilen birlikde, ondaky ähli ýerleşdirilen maglumatlary taýýarlamak, suratlary düşürmek we karta ulgamyny döretmek boýunça birnäçe işler, toparymyz tarapyndan ýerine ýetirildi. Saýdyň esasy bölegi interaktiw kartadan ybarat bolup, ol ýerde terminallara we meýdançalara görä giňişleýin maglumatlar köpçülige ýetirildi.

www.turkmenbashiseaport.tm