"Aşgabat şäher telefon ulgamy" ÝGPJ-nyň müşderileri üçin niýetlenen şahsy otagy işe göýberdik. Şahsy otag arkaly müşderiler öz hasabyna girip birikdirilen hyzmatlarynyň sanawyny, olaryň hasabyny, şeýle hem açyk bolan goşmaça hyzmatlaryny görüp bilerler. Şeýle hem HalkBank ulgamy bilen integrasiýa edilip, müşderiler üçin hyzmatlaryň tölegleri online ýerine ýetirip bilmegi doly ýola goýuldy.

my.agts.tv