National Olympic Committee of Turkmenistan

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň resmi internet saýdyny taýýarlamak işleri ýerine ýetirildi. Saýtda ähli Olimpiýa oýunlaryna degişli maglumatlar, şeýle hem sport görnüşleriniň taryhy, Halkara Olimpiýa Komitetiniň resmi hyzmatdaşlary we federasiýalar hakynda maglumatlar taýýarlanyldy. Şeýle hem ýurdumyzda sporta degişli täzelikleri yzarlap bilersiňiz.

www.olympic.tm