Ruhabat Dokma Toplumy

Türkmenistanyň dokma senagaty ministrliginiň Ruhabat Dokma Toplumynyň egirme önümçiligi 2010-njy ýylda, dokma we boýag önümçiligi bolsa 2012-nji ýylda işe girizildi. Halkara derejede öňdebaryjy tilsimitlar ornaşdyrylan dokma toplumy 110 000 m2 meýdanda bina edilip, jemi 1200 adam zähmet çekýär.

www.ruhabattextile.com