"Täze Bakja" HJ

"Täze Bakja" HJ-nyň esasy maksady ýylyň dört paslynda saçaklarmyzy witamine we minarallara baý ýokumly ter gök önümleri bilen üpjün etmek! Maksadymyza ýetmek üçin 63000 m2 meýdanda agrotehnikanyň iň döwrebap we kämil tilsimatlaryndan peýdalanyp pomidor önümçiligi üçin niýetlenilen topraksyz ýyladyşhananyň gurluşugyny amala aşyrdyk.

www.tazebakja.com